• Čeština
  • Slovenština
Report vygenerovaný: 9. 5. 2024 15:41:02 pro Example eshop

Výsledky auditu

Pri kontrole sortimentu sme preverili celkovo 6 790 produktov, z ktorých je na Heureke 6 760 spárovaných. Tie sú najčastejšie na 3. pozícii produktovej karty, pričom priemerne súťažia s 18 konkurenčnými ponukami. Sortiment sme rozdelili do štyroch kategórií podľa toho, ako v audite obstál.* V kontrolách auditu sú zahrnuté iba spárované produkty.

2 596
produktov

v poriadku
Detail
1 592
produktov

s problémom
Detail
3 496
produktov

s upozornením
Detail
4 952
produktov

s odporúčaním
Detail

Produkty v biddingu

Produkty na TOP pozícii

Rozloženie pozícií

Rozdelenie produktov podľa kategórií

KATEGÓRIE / POZÍCIE NA KARTE  
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10+Σ PRODUKTOV
Hokejky2 665
Hokejové doplňky498
Hokejové rukavice357
Brusle na led250
Hokejové tašky223
Hokejové dresy204
Hokejové helmy197
Hokejové kalhoty179
Hokejové chrániče holení169
Brankářské vesty163

Najčastejšia konkurencia v biddingu

E-shopNižšie v biddinguVyššie v biddinguNie som v biddingu
Decathlon7 %86 %6 %
MUZIKER.cz39 %57 %4 %
Hokej-profi39 %58 %3 %
Sportisimo23 %77 %1 %
eFitness.cz20 %79 %1 %
Digiboss63 %36 %1 %
ONLINESHOP.cz92 %7 %1 %
TN trade81 %5 %14 %

Problémy

30

Nespárované produkty

Produkty sú nespárované, pretože im chýba alebo nemajú správne vyplnené parametre podľa požiadaviek Heureky. O tom, ako si s párovaním poradiť, sa dočítate na ich blogu.

Detail
189

Absencia elementu HEUREKA_CPC vo feede

Element HEUREKA_CPC vo feede je nevyhnutnou súčasťou biddingu, nakoľko je nositeľom informácie o nastavenej maximálnej cene za preklik.

Detail
69

Nulová hodnota v elemente HEUREKA_CPC

Špecifikácie Heuréky nedovoľuje uvádzať v elemente HEUREKA_CPC nulovú hodnotu. Navyše sa môže stať, že aj napriek vyplnenej 0 vám bude strhávaná hodnota kategórie nastavená v administrácii Heuréky. Zamyslite sa teda, či by nebolo lepšie výšku CPC doplniť, prípadne ju vôbec nevypĺňať.

Detail
98

Chýba dodacia doba

Informácia v elementě DELIVERY_DATE je jedným z faktorov rozhodujúcich o pozícii produktu v biddingovom boxe. Ak dodaciu lehotu nedoplníte a bude chýbať, hrozí, že sa ponuka nedostane medzi odporúčané na produktovej karte.

Detail
94

Produkt je sám v produktovej karte

Ak viete o niekoľkých konkurentoch s podobnou ponukou, existuje pravdepodobnosť, že je produkt spárovaný do nesprávnej karty na Heureke. Odporúčame skontrolovať správnosť elementov PRODUCTNAME a CATEGORYTEXT podľa požiadaviek Heureky, alebo kontaktovať zákaznícku podporu Heureky. Nemusí sa však jednať o problém v prípade, že ponúkate špecifický sortiment.

Detail
715

V karte nie sú odporúčané ponuky

Pre spustenie biddingu na Heureke sú potrebné aspoň 2 ponuky v produktovej karte. Ak je podmienka splnená a bidding nie je aktívny, nastavte CPC mierne nad minimálnu cenu kategórie. V prípade, že sa ani potom nespustí, informujte podporu Heureky.

Detail
4 274

Cena za kliknutie je nižšia ako minimum kategórie

V prípade, že nastavujete nižšiu cenu za kliknutie než je minimum kategórie, bude vám Heureka napriek tomu strhávať nimi udávanú najnižšiu sadzbu CPC v danej kategórii. Ak nechcete alebo si nemôžete dovoliť vyššiu cenu za kliknutie, je lepšie ju neposielať. V opačnom prípade hodnotu zvýšte na požadované minimum kategórie na Heureke.

Detail

Upozornenie

1 821

Žiadané ponuky bez objednávok

Produkty s vysokým počtom preklikov, no žiadnymi konverziami. Skontrolujte ich zaradenie do produktových kariet a nákupný proces. Je možné, že jeden z krokov bráni zákazníkovi v dokončení objednávky.

Detail
2 460

Priemerné CPC z reportu konverzií je vyššie ako HEUREKA_CPC

Najčastejším dôvodom môže byť biddovanie priamo v administrácii Heuréky. Prejdite si report konverzií alebo detail detekcie a zistite, či nedošlo k vychýleniu hodnôt či inému nedopatreniu.

Detail
4 179

Produkty nedosahujú biddingových pozícií

Na produktových kartách je spustený bidding, vaše produkty sa však nedostali medzi odporúčané. Je možné, že nastavená výška max. CPC je nedostatočná.

Detail
4 244

Vaša cena je o 20% vyššia ako najdrahší produkt v biddingu

Ide o príliš drahé produkty. Skúste cenu znížiť, v opačnom prípade sa môže stať, že vás Heureka ani vďaka vysokému CPC nezaradí medzi odporúčané ponuky.

Detail
3 138

V biddingovom boxe bez prekliku

Je možné, že sa nachádzate v príliš konkurenčnom prostredí. Zamyslite sa nad tým, ako byť na tom lepšie ako ostatné e-shopy. Pomôcť by vám mohla ponuka darčeka ku každej objednávke a alebo zlacnenie ceny za dopravu.

Detail
4 205

CPC vyššie než 50 % ceny produktu

Cena za preklik je u týchto produktov vysoká a môže spôsobovať zbytočne vysoké náklady. Pri produktoch preverte akých výsledkov dosahujú a či je priestor na zníženie CPC.

Detail

Odporúčania

1 973

Produkty s príliš dlhou dostupnosťou

Nenaskladněný tovar môže mať horšie pozíciu v biddingu, alebo sa do neho vôbec nedostane. Pozrite sa, či máte dostupnosť správne vyplnenú, alebo či nie je možné produkty naskladniť skôr.

Detail
3 872

Produkty v biddingu a súčasne na TOP pozícii s košíkom

Produkty nachádzajúce sa na TOP pozíciu s košíkom sú pre zákazníka dostatočne viditeľné. Prehodnoťte nutnosť zaradenia ponuky aj v biddingovom boxe. Môžete tak ušetriť nemalé náklady.

Detail
972

Produkty na vyššej ako 5. pozícii v radení podľa ceny

K ponuke, ktorá sa nachádza na vyššej ako 5. pozícii v produktovej karte, sa už zákazník nemusí dostať. Využite bidding a zviditeľnite ju, prípadne zvážte zníženie ceny pre obsadenie lepšej pozície.

Detail
5 820

Produkty za príliš nízku cenu

Váš sortiment je výrazne lacnejší ako ďalšie ponuky na produktovej karte. Môže sa jednať o zlé spárovanie, preto odporúčame pozornú kontrolu.

Detail
3 284

TOP produkt kategórie nie je v biddingovém boxe

Vaša ponuka je na Heureke zaradená medzi TOP produktami kategórie, ale v produktovej karte nie je medzi odporúčanými ponukami. Vydajte sa cestou biddingu, aby ste dosiahli na konkurenčné e-shopy. A ak už biddujete, skúste zvýšiť cenu za preklik.

Detail
2 061

Tovar so zlomovou dostupnosťou

Tieto produkty majú nastavený dátum dodania, ktorý by mohol spadať do nižšej kategórie na porovnávači. Odporúčame prehodnotiť nastavenú dostupnosť produktu. Menšou úpravou môžete dosiahnuť lepšieho výkonu inzercie.

Detail
2 940

Sortiment s vysokým PNO

Tieto produkty majú PNO nad 30%. Dôvodom môže byť príliš vysoká cena za kliknutie, ale aj konkurenčný boj v produktovej karte. Overte si, či výška CPC zodpovedá vašim požiadavkám a alebo zvážte nasadenie biddingového automatu, ktorý vám bude nastavené limity strážiť.

Detail